Αξεσουάρ

Αξεσουάρ


BirdGuard

Θέλετε μεγαλύτερη προστασία? Με το επιπρόσθετο Birdguard για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, μπορείτε να βλέπετε και να ελέγχεται τι κάνει ο επισκέπτη σας μέσα στο χώρο σας. Ακόμη, μπορείτε να προσθέσετε και μία σειρήνα που συνδέεται με το Birdguard με ηχορύπανση 100dB εφόσον το θεωρήσετε απαραίτητο ή δείτε μία ύποπτη κίνηση.


Door Chime

(Κουδούνι-Παραγωγή ήχου)- Διαθέσιμο το 2017

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Doorbird Chime εφόσον δεν έχετε ή θέλετε να αλλάξετε τη συσκευή παραγωγής ήχου για το κουδούνι της πόρτα σας. Το τοποθετείτε σε μία απλή πρίζα και το συνδέεται με το Doorbird Video Station ώστε μόλις κάποιος σας χτυπήσει το κουδούνι να το ακούσετε ακόμη και αν δεν έχετε κοντά το smartphone σας. Μπορείτε να τοποθετήσετε και παραπάνω από ένα Door Chime ανάλογα με τις ανάγκες σας. Το DoorBird Chime συνδέεται με ασφάλεια στο Wifi του χώρου σας.


Door & Window Sensor

(Αισθητήρας κουφωμάτων)- Διαθέσιμο το 2017

Με αυτόν το αισθητήρα που λειτουργεί με μπαταρία (1x AA) και δεν χρειάζεται κανένα καλώδιο για σύνδεση, μπορείτε να αντιλειφθείτε αν κάποια από τα παράθυρα ή τις πόρτες του χώρου σας είναι ανοιχτά χρησιμοποιώντας την εφαρμογή για smartphone του DoorBird(Application). Ακόμη, μπορείτε εφόσον επιθυμείτε να λαμβάνετε ειδοποίηση εάν κάποιος ανοίξει την πόρτα ή το παράθυρό σας. Χρησιμοποιείται είτε για εξωτερικές είτε για εσωτερικές πόρτες.